GIÀU

Làm lãnh đạo và câu chuyện Lưu Bang: Chẳng giỏi điều binh, quản lính mà vẫn có được thiên hạ

Lưu Bang chẳng giỏi điều binh, quản lính; chẳng giỏi văn thư, sổ sách; chẳng giỏi mưu lược và võ nghệ, sức mạnh càng không. Nhưng vì sao, Lưu Bang có được thiên hạ?

Trong phim

Lưu Bang chẳng giỏi điều binh, quản lính; chẳng giỏi văn thư, sổ sách; chẳng giỏi mưu lược và võ nghệ, sức mạnh càng không. Nhưng vì sao, Lưu Bang có được thiên hạ?

Trong phim Hán Sở Tranh Hùng, Hùng đặc biệt rất thích nhân vật LƯU BANG.

Cuối đời, khi ngồi nói chuyện với cháu ngoại của mình (trong phim), ông nói tại sao 1 người như ông:

– Ông chẳng giỏi điều binh, quản lính.

– Ông chẳng giỏi văn thư, sổ sách.

– Ông chẳng giỏi mưu lược.
Và võ nghệ, sức mạnh càng không.

Nhưng vì sao, ông có được thiên hạ.

Ông nói

– Binh có Hàn Tín lo.

– Hậu phương, tài chính có Tiêu Hà.

– Mưu lược có Trương Lương.
Vậy ông làm gì?

Ông tìm ra họ, trao quyền cho họ, dùng họ.

Trích đoạn ông suy nghĩ thâu đêm khi thấy được các bộ binh thư Hàn Tín viết (do Tiêu Hà chia sẻ) đến việc ra quyết định phong Hàn Tín làm Đại Tướng Quân và để mặc Hàn Tín tự thuyết phục ba quân là mình xứng đáng làm Hùng rất ấn tượng.

Nếu đem ông lên bàn cân với Hạng Vũ.

Hạng Vũ là một Đại tướng quân, tài năng siêu quần, võ nghệ sức đánh vạn người, tài năng không bút mực nào kể xiết. 25 tuổi thống lĩnh quân đội chống Tần, 26 tuổi là Tây Sở Bá Vương khét tiếng.

Nhưng, kết cục của cuộc chiến không cân sức đó thì chắc nhiều người đều biết khi xem phim là Hạng Vũ thua thảm bại dưới tay Lưu Bang. Vì Hạng Vũ quá độc tài, quá ỷ lại vào sức mạnh và tài trí của mình, không biết dùng người, và để Hàn Tín rời đi, đầu quân qua Lưu Bang sau này rồi thành Đại Tướng Quân dưới trướng Lưu Bang.

Vậy Lưu Bang hay chỗ nào?

01 – ÔNG HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG – LUÔN RÚT RA BÀI HỌC SAU MỖI THẤT BẠI

Tuy đánh trận ông thất bại nhiều, thậm chí thất bại vô số lần, có lần mém mất cả mạng, phải năn nỉ để sống, chấp nhận tủi nhục. Nhưng sau đó là chí lớn và tham vọng, và những thất bại ông đều rút ra được những bài học cho mình. và trưởng thành để đi đến chiến thắng cuối cùng. Ai thắng cuối cùng mới quan trọng nhất.

02 – NHÌN VÀ DÙNG NGƯỜI

Khi nói về Tài dùng người, có cuộc nói chuyện nổi tiếng sử sách lưu lại giữa Lưu Bang – Hàn Tín như sau :

Lưu Bang: như ta thì có thể cầm được bao nhiêu quân?

Hàn Tín: bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được mười vạn.

Lưu Bang: thế còn nhà ngươi thì cầm được bao nhiêu ?

Hàn Tín: Thần thì càng nhiều càng tốt.

Lưu Bang: càng nhiều càng tốt thì sao lại bị ta bắt?

Hán Tín: bệ hạ không có tài cầm quân, nhưng có tài cầm tướng, vì vậy cho nên Tín mới bị bệ hạ bắt và đi theo.

Lưu Bang luôn cố gắng nhìn rõ điểm mạnh, yếu của từng người mà giao trọng trách phù hợp.

– Binh pháp đã có Hàn Tín.

– Lương thực quân nhu đã có Tiêu Hà.

– Kế sách đánh địch đã có Trương Lương.

– Quân tiêu phong đã có Phàn Toái.

Vậy Lưu Bang làm gì?

Ông hội tụ sức mạnh của những người này, tạo 1 thể thống nhất để chiến thắng quân địch. Điều mà Hạng Vũ không làm được.

03 – TẦM NHÌN LỚN – MỤC TIÊU RÕ RÀNG

TRONG PHIM, DỄ THẤY:

– Mục tiêu là của Hạng Vũ chỉ là chiến thắng trong tất cả cuộc chiến từ nhỏ tới lớn nhưng chưa bao giờ nghĩ về chiến thắng cuối cùng.

– Mục tiêu Lưu Bang chấp nhận hy sinh những dục vọng bản thân, hạ thấp cái tôi cá nhân, lắng nghe lời khuyên can của thuộc hạ. Tại sao Lưu Bang làm được ? Bởi Lưu Bang có mục tiêu rõ ràng và tham vọng của Lưu Bang là thống nhất cả Thiên Hạ là quan trọng nhất.

Vì tầm nhìn này, mục tiêu ông rất rõ ràng là phải có lòng người trong thiên hạ. Điều này có thể thấy trong việc khi Lưu Bang tấn công vào thành Hàm Dương nhà Tần đã không tơ hào tới vàng bạc, lụa là, cung tần mỹ nữ. Khác hẳn với Lưu Bang khi ở Huyện Bái. Việc này khiến lê dân bách tính nhà Tần cảm phục đi theo sau này. Hạng Vũ thì ngược lại khi vào thành cho cướp bóc, đốt phá, làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý khiến lòng dân ai oán. Chả ai muốn 1 người như vậy làm vua của mình cả. Hữu Dũng Vô Mưu.

Tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng

Trang kiến thức chuyên biệt về Doanh Nhân, Kinh Doanh, Khởi Nghiệp, Làm Giàu, Tài Chính

Lưu Bang chẳng giỏi điều binh, quản lính; chẳng giỏi văn thư, sổ sách; chẳng giỏi mưu lược và võ nghệ, sức mạnh càng không. Nhưng vì sao, Lưu Bang có được thiên hạ?

Trong phim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *